Agile Scrum Master (Скръм мастър) certification

Agile Scrum Master (Скръм мастър) ролята е най-популярния сертификат през 2019 година и през 2020 Certified Scrum Master ролята ще продължи да бъде търсена роля в софтуерната индустрия.

Цялата публикация „Agile Scrum Master (Скръм мастър) certification“

Проджект мениджмънт обучение. Управление на проекти с безплатно обучение

Искате ли проджект мениджмънт обучение, което е безплатно и модерно? Управление на проекти с най-съвременни тенденции, практики, принципи и правила, а в същото време вашето обучение ще бъде безплатно и ще зависи само и единствено от мотивацията и амбицията ви?

Цялата публикация „Проджект мениджмънт обучение. Управление на проекти с безплатно обучение“