Prince2 цена за сертификат? BVOP вместо Prince2 на цена от 270 лв.

Prince2 има цена от 500 лв в България за курс и подобна сума за изпит. Общата цена за Prince2 сертификат възлиза около 1000 лв. Productima ви представя алтернативна цена от 270 лв обща и крайна цена за проджект мениджмънт сертификат валидна до края на 2019 година.

Цялата публикация „Prince2 цена за сертификат? BVOP вместо Prince2 на цена от 270 лв.“