contacts@productima.com
Услугите, които само ти можеш да получиш

Подсигури се за успеха си още днес

Специални услуги, които могат да направят и твоя живот много по-лесен

Мениджър на твоя страна

Комуникация с изпълнители и екипи относно разработка на технологичен бизнес продукт във всички стадии на проекта

Услугата включва:

 • Комуникация с всички заинтересовани страни и лица по разработката на проекта.
 • Наблюдение и участие в началните етапи
 • Наблюдаване на прогреса
 • Наблюдаване на задачите
 • Комуникация относно срокове
 • Комуникация относно цени и такси

Продуктов мениджмънт

Анализиране и проследяване на проекта преди и след неговото стартиране, подобрение и маркертинг развитие

Услугата включва:

 • Препоръки на естеството и обхвата на настоящото и бъдещото развитие на продукта.
 • Препоръки за функционалности, дизайн, потребителско преживяване, маркетинг.
 • Оценка на идеи, визуални концепции и фунционалности.
 • Оценка на конкуренцията на пазара чрез сравняване на продукта с продуктите на конкурентите.
 • Оценка на бизнес процеси и ресурси в компанията, свързани с проекта.
 • Комуникация с рекламни агенции, дизайнерски и маркетинг екипи

Консултация Нов проект

Консултация за определяне на бизнес и потребителски нужди при стартиране на нов проект

Услугата включва:

 • Разговор относно проекта с цел получаване на максимална информация за инициативата.
 • Преглед на предварително избрани и описани нужди и изисквания към проекта ако такива са налични.
 • Дефиниране на бизнес нужди.
 • Дефиниране на потребителски нужди.
 • Обратна връзка - документирани коментари и предложения.

Най-добра оферта и изпълнител

Обработка на оферти за изпълнение на технологичен бизнес проект

Услугата включва:

 • Проверка на изпълнителя и други негови проекти.
 • Сравняване на цени, срокове, качество, предлагани функционалности
 • Филтриране на най-оптималните оферти от получените от различни изпълнители
 • Препоръки

Концепция и план

Концепция и план със скици и документация за разработка на технологичен бизнес продукт

Услугата включва:

 • Разговор относно проекта с цел получаване на максимална информация за инициативата.
 • Преглед на предварително избрани и описани нужди и изисквания към проекта ако такива са налични.
 • Дефиниране на бизнес нужди (Какво е бизнес нужди).
 • Дефиниране на потребителски нужди (Какво е потребителски нужди).
 • Скици на продукта.
 • Технологично описание на продукта към скиците.
 • Технически спецификации на продукта.

Експертна оценка

Евристична оценка на продукт в начален стадии и експертно мнение според зададени цели

Услугата включва:

 • Експертен преглед на продукта.
 • Евристичен анализ.
 • Обратна връзка - документирани коментари и предложения.

Ползваемост и достъпност

Проверка, тестове и анализ на ползваемост и достъпност на технологичен продукт във всички стадии на разработка

Услугата включва:

 • Когнитивно обхождане.
 • Анализ на задачите - дефиниране, анализиране и оценка.
 • Потребителски тестове.
 • Обратна връзка - документирани коментари и предложения.

Имаш нужда от още нещо?

Ако имаш нужда от други услиги, които не виждаш в списъка, пиши ни още сега, за да разберем нуждите ти...

Свържи се с Productima