contacts@productima.com

Продуктов мениджмънт
който извисява продукта ви

Продукт мениджмънт процес, който развива постоянно проекта ви. Вашите потребители и клиенти заслужават най-доброто. Вие също!

Виж още услуги   За контакти

Какво е Продукт мениджмънт?

Управлението на продукт (Продукт мениджмънт) е процесът на управление на продукт, който се изгражда и изпълнява, като се вземат предвид съображенията за жизнения цикъл и като цяло с широка аудитория. Това е дисциплина и бизнес процес, който управлява продукт от самото му създаване до пазара или доставката и услугата на клиента, за да се увеличат приходите.

За да се разработи, продаде и осъвършенсъва успешен продукт, бизнесът трябва да разбере своя пазар, да идентифицира възможностите, да разработи и да пусне на пазара подходящ продукт, който трябва да жъне успех. Оттук идва и необходимостта от управление на продукти като основна бизнес функция в повечето компании.

Ролята на продукт мениджъра

Продуктовия мениджър води и управлява продукта от самото начало, за да увеличи максимално бизнес стойността на продукта. Той работи със следните екипи, за да превърне продукта в бизнес успех - маркетинг, продажби, инженеринг, финанси, качество, обслужване на клиенти, производство и поддръжка. Продуктовия мениджър има бизнес отговорност над един проект. Той определя какви функционалности да съдържа, насочва инженерните екипи към тази визия и отговаря за успеха на бизнеса в цялото портфолио. Той одобрява цялостната картина и съдържанието и определя какво и как да се внедрява. Той отговаря за цялата стойност на продукта, следвайки жизнения цикъл. Ролите за управление на продукт могат да бъдат допълнително подразделени в зависимост от фокуса: Мениджърите по маркетинг на софтуерни продукти работят по маркетингови комуникационни дейности. Ръководителите на софтуерни програми се фокусират върху инженерните процеси, проектирането, документацията, планирането, изпълнението, операциите, обратната връзка, така че да работят с инженерния екип. Техническите мениджъри на продукти събират изискванията извършват комуникация с клиентите.

Научи ползите за теб

Как работи продуктовия мениджмънт?

Продукт мениджмънта се стреми да достави възможно най-добрия продукт на точната целева аудитория. Продуктовия мениджър анализира конкуренция, стреми се към постоянно подобрение, измисля фунционалности, които да повишават бизнес стойността на продукта. Създава още по-добри концепции за дизайн, обвързване с продукта, ползваемост, ниво на привързване и адаптация.

Колко време продължава продукт мениджмънта на даден проект?

Обикновено големите компании и екипи имат продуктов мениджър още от самото начало на разработката на проекта, който продължава да работи постоянно и след стартитрането на проекта и излизането му на пазара, за да продължава да анализира и подобрява продукта с истински потребители и данни от статистики, обратна връзка и налагането му на пазара.

More Project Management Related Topics

PROJECT CHARTER – DETAILED REAL EXAMPLE FOR PROJECT PLANNING PHASES

This is a real example of a Project Charter document that is extensively used in project management practices and processes. The most common use of…

REAL-WORLD PROJECT MANAGEMENT RESULTS

Project management is not easy and very often we know about just the basics from what we read on the books or the Internet. Real projects require…

PROJECT MANAGERS’ MISSION AND GOALS

Project management in the scope of both software and business classical projects is not easy. In the book Everyday Project Management, Jeff the author, explains deeply…

Read next:
MANAGERS ARE NOT ONLY GOOD OR BAD. WHAT TYPE OF LEADER SHOULD I BE?

At some point in his career, every manager asks himself, “What kind of leader should I be?” Is it better to be the “good guy” that all employees like or…

CHOOSING PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE

Choosing Project Management Software is your first and initial important step. In the Everyday Project Management book…

Свържи се с Productima

×

Заповядайте в новия сайт на "Проджект Мениджмънт Академия" PMA.bg

Мениджмънт Курсове