contacts@productima.com

Продуктов мениджмънт
който извисява продукта ви

Продукт мениджмънт процес, който развива постоянно проекта ви. Вашите потребители и клиенти заслужават най-доброто. Вие също!

Виж още услуги   За контакти

Какво е Продукт мениджмънт?

Управлението на продукт (Продукт мениджмънт) е процесът на управление на продукт, който се изгражда и изпълнява, като се вземат предвид съображенията за жизнения цикъл и като цяло с широка аудитория. Това е дисциплина и бизнес процес, който управлява продукт от самото му създаване до пазара или доставката и услугата на клиента, за да се увеличат приходите.

За да се разработи, продаде и осъвършенсъва успешен продукт, бизнесът трябва да разбере своя пазар, да идентифицира възможностите, да разработи и да пусне на пазара подходящ продукт, който трябва да жъне успех. Оттук идва и необходимостта от управление на продукти като основна бизнес функция в повечето компании.

Ролята на продукт мениджъра

Продуктовия мениджър води и управлява продукта от самото начало, за да увеличи максимално бизнес стойността на продукта. Той работи със следните екипи, за да превърне продукта в бизнес успех - маркетинг, продажби, инженеринг, финанси, качество, обслужване на клиенти, производство и поддръжка. Продуктовия мениджър има бизнес отговорност над един проект. Той определя какви функционалности да съдържа, насочва инженерните екипи към тази визия и отговаря за успеха на бизнеса в цялото портфолио. Той одобрява цялостната картина и съдържанието и определя какво и как да се внедрява. Той отговаря за цялата стойност на продукта, следвайки жизнения цикъл. Ролите за управление на продукт могат да бъдат допълнително подразделени в зависимост от фокуса: Мениджърите по маркетинг на софтуерни продукти работят по маркетингови комуникационни дейности. Ръководителите на софтуерни програми се фокусират върху инженерните процеси, проектирането, документацията, планирането, изпълнението, операциите, обратната връзка, така че да работят с инженерния екип. Техническите мениджъри на продукти събират изискванията извършват комуникация с клиентите.

Научи ползите за теб

Как работи продуктовия мениджмънт?

Продукт мениджмънта се стреми да достави възможно най-добрия продукт на точната целева аудитория. Продуктовия мениджър анализира конкуренция, стреми се към постоянно подобрение, измисля фунционалности, които да повишават бизнес стойността на продукта. Създава още по-добри концепции за дизайн, обвързване с продукта, ползваемост, ниво на привързване и адаптация.

Колко време продължава продукт мениджмънта на даден проект?

Обикновено големите компании и екипи имат продуктов мениджър още от самото начало на разработката на проекта, който продължава да работи постоянно и след стартитрането на проекта и излизането му на пазара, за да продължава да анализира и подобрява продукта с истински потребители и данни от статистики, обратна връзка и налагането му на пазара.

Свържи се с Productima